Telekom Polska <TPSA.WA> Program Emisji Obligacji PTK Centertel.

opublikowano: 23-12-2003, 18:14

Telekom Polska <TPSA.WA> Program Emisji Obligacji PTK Centertel. PROGRAM EMISJI OBLIGACJI PTK CENTERTEL.
RAPORT BIEŻĄCY 69/2003
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 500 000 euro.
W dniu 23 grudnia 2003 r. TP S.A. oraz Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel") zawarły umowę ("Umowa"), na podstawie której TP S.A. wyraziła gotowość do odpłatnego nabycia obligacji, które zamierza wyemitować PTK Centertel.
Na podstawie Umowy PTK Centertel utworzy Program Emisji Obligacji ("Program"), w ramach którego wyemituje obligacje na zasadach określonych w Umowie i z dniem wykupu do dnia 31 grudnia 2008 roku. Maksymalna łączna nominalna kwota Programu nie może przekroczyć równowartości wyrażonej w złotych kwoty 100 000 000 euro wg kursu z dnia emisji ostatniej transzy obligacji. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach, a wszystkie obligacje wyemitowane przez PTK Centertel w ramach Programu zostaną zaproponowane do nabycia wyłącznie TP S.A.
Emisja obligacji będzie dokonywana w seriach, w wysokościach i terminach określonych w propozycji nabycia skierowanej do TP S.A., przy czym maksymalna wartość wszystkich serii nie może być wyższa niż maksymalna wartość Programu. Obligacje emitowane w ramach Programu będą denominowane w złotych polskich i zostaną zaoferowane w formie obligacji imiennych, dyskontowych (obligacje zerokuponowe) lub odsetkowych (obligacje kuponowe). Warunki każdej emisji obligacji w ramach Programu uzależnione będą od sytuacji rynkowej w dniu emisji. Obligacje emitowane przez PTK Centertel w ramach Programu będą niezbywalne, co oznacza że obrót tymi obligacjami na rynku wtórnym będzie całkowicie wyłączony.
Celem emisji obligacji będzie finansowanie spłaty zadłużenia PTK Centertel z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 13 marca 2002 r. z konsorcjum banków, którego agentami są Westdeutsche Landesbank Girozentrale oraz Credit Agricole Indosuez.
Zobowiązania z tytułu obligacji stanowić będą bezpośrednie, bezwarunkowe oraz niezabezpieczone zobowiązania PTK Centertel, które będą traktowane na równi ze wszystkimi pozostałymi, obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami PTK Centertel, z wyjątkiem zobowiązań, które mają pierwszeństwo przed zobowiązaniami PTK Centertel z tytułu obligacji, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zobowiązań PTK Centertel, do momentu ich całkowitej spłaty, względem wierzycieli w ramach umowy kredytowej z dnia 13 marca 2002 roku zawartej pomiędzy PTK Centertel a konsorcjum banków, którego agentami są Westdeutsche Landesbank Girozentralle oraz Credit Agricole Indosuez.
Utworzenie Programu jest transakcją z podmiotem powiązanym z uwagi na fakt, iż TP S.A jest wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego PTK Centertel, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel. Ponadto istnieje powiązanie o charakterze personalnym: Pan Marek Józefiak (Prezes Zarządu TP S.A.) jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PTK Centertel oraz Pan Bruno Duthoit (Członek Zarządu TP S.A.) jest Członkiem Rady Nadzorczej PTK Centertel. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA&gt; Program Emisji Obligacji PTK Centertel.