Telekom Polska <TPSA.WA> Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Parkiet Media S.A.

Telekom Polska <TPSA.WA> Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Parkiet Media S.A. REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PARKIET MEDIA S.A. RAPORT BIEŻĄCY 10/2004 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o rejestracji w dniu 7 stycznia 2004 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki Parkiet Media S.A.("Parkiet Media") - jednostki zależnej od TP Internet Sp. z o.o.( "TP Internet"). Kapitał zakładowy Parkiet Media został podwyższony z kwoty 1.854.360 zł do kwoty 7.315.897 zł tj. o kwotę 5.461.537 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się poprzez utworzenie 5.461.537 nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie akcje zostały objęte przez TP Internet i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 5.461.537 zł. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Parkiet Media wynosi 7.315.897 zł i dzieli się na 7.315.897 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. TP Internet posiada 1.218.262 akcji serii A, 595.698 akcji serii B oraz 5.461.537 akcji serii D Parkiet Media. Akcje posiadane przez TP Internet stanowią 99,45 % kapitału zakładowego Parkiet Media oraz uprawniają do wykonania 99,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Data sporządzenia raportu: 20-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ