Czytasz dzięki

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to służba specjalna powołana w celu ochrony obywateli oraz bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Powołana do istnienia po likwidacji UOP, podlega kontroli cywilnej, a nadzór nad nią sprawuje Prezes Rady Ministrów. Do jej zadań należy m.in: rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przestępstw takich, jak szpiegostwo, terroryzm, oszustwa podatkowe, korupcja i nielegalny handel bronią. Agencja dzieli się na VII Departamentów i wyspecjalizowane Biura oraz posiada 15 delegatur na terenie kraju.