Czytasz dzięki

Agencja Nieruchomości Rolnych

ANR, czyli Agencja Nieruchomości Rolnej to państwowa instytucja powołana w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jako instytucja nie posiada odrębnych celów i realizuje zadania i obowiązki wynikające z polityki krajowej. W głównej mierze zajmuje się tworzeniem i modernizacją struktury obszarów gospodarstw rodzinnych oraz obrotem i wykorzystaniem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, ich administracją, sprzedażą, a także restrukturyzacją. Agencja znajduje się pod nadzorem ministra do spraw rozwoju wsi, którego obowiązkiem jest coroczne raportowanie wyników działalności ANR przed Sejmem RP.