Czytasz dzięki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) została powołana w 1994 na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Do jej zadań należy m.in: wdrażanie instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej czy udzielanie pomocy ze środków krajowych. Jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zakresie gospodarowania środkami publicznymi podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.