Czytasz dzięki

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego to państwowa agencja, której głównym celem jest realizowanie polityki pieniężnej Unii Europejskiej ukierunkowanej na wsparcie działalności rolniczej, a więc wypłacanie środków finansowych oraz wsparcie przy realizowaniu określonych projektów. Nadzór nad Agencją sprawuje Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast kontrolą jej operacji finansowych zajmuje się Minister Finansów. Agencja powstała w 1990 roku, a po dołączeniu Polski do UE stała się jej płatnikiem.