Czytasz dzięki

Akademia Obrony Narodowej

AON, czyli Akademia Obrony Narodowej to państwowa uczelnia wyższa kształcąca na kierunkach cywilnych i wojskowych. Zlokalizowana na warszawskim Rembertowie kształci specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz wyższe kadry dowódcze polskiej armii. Istniejąca od 1 października 1990 roku posiada obecnie trzy główne, podzielone na Instytuty, Wydziały (Zarządzania i Dowodzenia, Bezpieczeństwa Narodowego oraz Doskonalenia Kadr Wojskowych), a także Piony o wąskich specjalizacjach oraz Studium Języków Obcych i Wychowania Fizycznego. Jako uczelnia wyższa umożliwia kształcenie na trzech stopniach oraz prowadzi własne badania w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności.