CEIDG

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to elektroniczny spis przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce. Platforma ta pozwala wykonywać wszystkie działania dotyczące prowadzenia działalności i za jej pośrednictwem można założyć lub zamknąć działalność, a także dokonywać zmian we wpisie. Spis zawiera najważniejsze informacje na temat zakresu działalności każdego przedsiębiorcy, a z portalu mogą korzystać również osoby poszukujące danych nt. wybranych firm.