ePUAP

ePUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Stworzona jako element projektu informatyzacji państwa, ma ułatwiać komunikację pomiędzy obywatelami, a instytucjami państwowymi oraz usprawniać realizację ich zadań. Użytkownikami projektu są zarówno samorządy, jak i jednostki państwowe, a jedną z najważniejszych i bardzo popularnych usług ePUAP jest tzw. Profil Zaufany umożliwiający składanie pism elektronicznych obowiązujących prawnie bez potrzeby składania podpisu własnoręcznego.