Giełda Papierów Wartościowych

Giełda papierów wartościowych to regulowany rynek znajdujący się pod stałą kontrolą, który umożliwia dokonywanie operacji finansowych na zasadzie transakcji kupna-sprzedaży różnego rodzaju instrumentów finansowych. Choć najczęściej wymienianymi papierami wartościowymi są akcje i obligacje, na giełdzie istnieją również tzw. instrumenty pochodne, czyli kontrakty terminowe i opcje. W Polsce rynkiem takim jest warszawska Giełda Papierów Wartościowych.