GIODO

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych to organ powołany do ochrony danych osobowych. Głównym zadaniem GIODO jest nadzór nad odpowiednim przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem danych osobowych przez instytucje publiczne i prywatne oraz przedsiębiorstwa działające w dowolnym sektorze rynku. Inspektor powoływany jest przez Sejm RP na czteroletnią kadencję, przysługuje mu immunitet, a w zakresie wykonywania zadań podlega jedynie odpowiedniej ustawie. Do pomocy w realizacji celów GIODO powołane zostało odpowiednie Biuro z siedzibą w Warszawie.