Czytasz dzięki

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny to instytucja państwowa, której głównym celem jest zbieranie, odpowiednie analizowanie oraz udostępnianie informacji statystycznych na temat społeczeństwa, różnych dziedzin życia publicznego oraz części aspektów związanych z życiem prywatnym obywateli. Sposób publikacji tych danych określają ustawa oraz Program Badań Statystycznych, które wspólnie zakładają, że dane mogą być udostępniane jedynie w formie opracowanej, która nie pozwala na identyfikację badanych respondentów. GUS podlega Prezesowi Rady Ministrów, a na jego czele stoi powoływany na pięcioletnią kadencję Prezes. GUS prowadzi takie rejestry, jak REGON i TERYT i publikuje dane dotyczące jedynie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.