Czytasz dzięki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej to Państwowy Instytut Badawczy, którego głównym celem jest prowadzenie systematycznych badań i pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych. Instytucja prowadzi odpowiednie analizy obserwacyjne oraz opracowuje i rozpowszechnia prognozy dotyczące pogody i stanu wód na terenie kraju. Do ich zadań należy również pomiar zanieczyszczenia atmosfery oraz badanie jakości zasobów wodnych. IMGW podlega Ministrowi Środowiska i jest finansowane z publicznych środków, a więc budżetu państwa i funduszy UE. Dochody generowane są również, dzięki działalności komercyjnej Instytutu - sprzedaży danych, prognoz i analiz.