Czytasz dzięki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to państwowa instytucja ubezpieczeniowa odpowiedzialna za ubezpieczenie rolników. Kasa pełni rolę płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także realizuje działania poboczne związane z rehabilitacją po wypadkową, wypłacaniem zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także świadczeń kombatanckich. W ramach KRUSu istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń - ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenia pozostałe - wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Instytucja finansowana jest z Funduszu składkowego, emerytalno-rentowego, prewencji i rehabilitacji, administracji oraz rezerwowego. Posiada Centralę z siedzibą w Warszawie, 16 oddziałów regionalnych oraz 256 placówek terenowych.