Kodeks karny

Kodeks karny - zbiór przepisów, regulacji i narzędzi dotyczących odpowiedzialności karnej obywateli, który jasno określa sposób działania wobec dokonanego przestępstwa. W kodeksie znajdują się nie tylko definicje czynów zabronionych, ale również zasady nakładania kar oraz ich wymiary, zasady dotyczące odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, a także regulacje związane z przedawnieniem tejże odpowiedzialności. Pierwszym kodeksem karnym w Polsce był Kodeks Zamoyskiego z XVIII wieku. Obecnie stosowanym kodeksem w Polsce jest Kodeks karny skarbowy z 1999 roku.