Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego - najważniejsza i najwyższa instytucja finansowa w kraju. Jako organ państwowej administracji zajmuje się kontrolą rynku finansowego w Polsce, zaś za nadzór nad jej działaniem odpowiedzialny jest Prezes Rady Ministrów. Pięcioosobowa Komisja z przewodniczącym (oraz jego dwoma zastępcami) na czele sprawuje nadzór bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy oraz nad rynkiem kapitałowym. Do jej głównych zadań należy także kontrola instytucji płatniczych, rozwój rynku finansowego oraz wsparcie przygotowań ustaw i aktów prawnych związanych z tymże rynkiem. Pracę Komisji wspiera Urząd KNF podzielony na odpowiednie Departamenty.