Czytasz dzięki

Konstytucja RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy akt prawny funkcjonujący w polskim prawie, o który opierają się wszelkie inne ustawy i akty będące jednocześnie z nim zgodne. Obecna Konstytucja uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku, zaś weszła w życie jesienią - 17 października tego samego roku. Składa się z preambuły (wstępu do aktu prawnego) oraz 13 rozdziałów zawierających łącznie 243 artykuły. Zasady zawarte w Konstytucji RP dotyczą formy ustroju państwa, jego demokratyczności, suwerenności, a także kwestii społecznych, prawnych, gospodarczych i rynkowych. Przed obecnym aktem, w historii Polski istniało 9 Konstytucji, z których pierwszą była Konstytucja 3 Maja.