Czytasz dzięki

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rejestr publiczny składający się z rejestru przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, rejestru stowarzyszeń, fundacji i organizacji o charakterze społecznym oraz rejestru dłużników niewypłacalnych. Rejestr składa się z sześciu odrębnych działów zawierających określone informacje nt. przedsiębiorstw i organizacji, a jego głównym celem jest funkcja informacyjna - jako baza stanowi zbiór danych o podmiotach działających na rynku. Posiada również funkcję legislacyjną, a podjęcie kolejnych czynności prawnych wiąże się z obowiązkiem dokonania wpisu do KRS.