Czytasz dzięki

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to publiczny rejestr, w którym zawarte są informacje na temat stanu prawnego nieruchomości. Księgi pozwalają określić do kogo należy dana nieruchomość, a także jakie inne prawa do niej posiadają wymienione w księdze osoby fizyczne i prawne. Księgi wieczyste charakteryzuje jawność formalna, tzw. domniemanie zgodności ze stanem prawnym (zawarte w niej informacje są zgodne z rzeczywistością), rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz pierwszeństwo praw wpisanych. Dzięki informatyzacji państwa, dostęp do ksiąg jest możliwy także drogą online, a system dostępowy uruchomiono na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.