MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej - urząd administracji rządowej, którego głównym celem jest administracja w zakresie oświaty i wychowania. Przywrócony do istnienia w 1006 roku po rozdzieleniu Ministerstwa Edukacji i Nauki na w/w Ministerstwo oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie do jego głównych zadań należy ustalanie programów oraz środków nauczania związanych z kształceniem przedszkolnym, ogólnokształcącym i zawodowym. MEN zajmuje się również realizowaniem działań związanych z polityką państwa dla młodzieży, zatrudnianiem nauczycieli w szkołach państwowych oraz pomocą stypendialną dla wybitnych i pochodzących z biednych rodzin uczniów.