Czytasz dzięki

Minister finansów

Minister Finansów - w administracji rządowej organ centralny, do którego obowiązków należy sprawowanie opieki nad budżetem państwa i finansami publicznymi. Urzędem pomocniczym dla Ministra tego działu jest Ministerstwo Finansów, które wspólnie z nim realizuje zadania z zakresu projektowania budżetu, ustala zasady finansowania samorządów, określa wysokość podatków, a także reguluje kwestie powiązane z długiem publicznym. Ministrowi Finansów podlega Generalny Inspektor Informacji Finansowej, urzędy i izby skarbowe oraz Służba Celna. Obecnie stanowisko Ministra sprawuje Paweł Szałamacha (od 16 listopada 2015 roku).