Czytasz dzięki

Minister sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości - naczelny organ administracji rządowej będący jednocześnie, na mocy Konstytucji RP, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratorem Generalnym. Jako Minister zobligowany jest do wypełniania powierzonych mu zadań z zakresu sprawiedliwości, które obejmują sądownictwo, prokuraturę, adwokaturę oraz radców prawnych i notariuszy. Minister ma obowiązek przygotowywać także projekty kodyfikacji prawa cywilnego i karnego, a pod jego opieką znajduje się Służba Więzienna. Obecnie, Ministrem Sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro (od 4 marca 2016 roku).