Czytasz dzięki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest instytucją wspierającą działanie Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Przywrócone do istnienia w 2006 roku przejęło część obowiązków Ministerstwa Edukacji i Nauki, które dzieli z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. MEN podejmuje działania związane z edukacją na poziomie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, ogólnokształcącym, a także zawodowym i specjalnym oraz jest odpowiedzialne za ustalanie programów nauczania na wszystkich tych poziomach, opracowanie egzaminów sprawdzających wiedzę oraz zatrudnianie nauczycieli wszystkich szczebli. Do zadań MEN należy również realizowanie polityki państwa dla młodzieży.