Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów - pomocniczy urząd Ministra Finansów, który wspiera jego działania w zakresie administracji finansami publicznymi i budżetem państwa. Do roku 1950 funkcjonowało jako Ministerstwo Skarbu. Obecnie realizuje zadania związane z projektowaniem budżetu, ustalaniem wysokości podatków, finansowaniem samorządów oraz kwestiami dotyczącymi bezpośrednio długu publicznego. MF podlega bezpośrednio Ministrowi Finansów, a pod jego opieką działa GIIF, Urzędy Skarbowe i Izby oraz Służba Celna.