Czytasz dzięki

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej - w administracji rządowej urząd podlegający bezpośrednio Ministrowi ds. obrony narodowej. Realizuje zadania związane bezpośrednio i pośrednio z obronnością narodową, a więc kieruje Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju, wdraża projekty dotyczące usprawnień ich działań, a także wykonuje postanowienia Rady Ministrów w zakresie obrony kraju. Do obowiązków MON należy również realizowanie umów międzynarodowych dotyczących udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych, które to wynikają z decyzji RM. Pod opieką MON działa także Sztab Generalny Wojska Polskiego.