Czytasz dzięki

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa - urząd administracji rządowej, do którego zadań należy przygotowanie projektów prywatyzacji majątku państwowego i projektów ustaw dotyczących skarbu państwa, a także realizowanie polityki ochrony jego interesów i gospodarowania mieniem. Ministerstwo utworzone w Polsce w 1996 roku zastąpiło działające do tego czasu Ministerstwo Przekształceń Własnościowych i nie realizuje zadań Ministerstwa Skarbu, które obecnie zastępuje Ministerstwo Finansów.