Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - urząd administracji rządowej powołany do pomocy Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Do najważniejszych zadań Ministerstwa należy kontrola organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizowanie polityki ochrony granic państwa, administracja publiczna (w tym również dotycząca nadzoru budowlanego) oraz budowanie stosunków państwa z Kościołem Katolickim i innymi społecznościami religijnymi w Polsce. Ministerstwo dzieli się na kilkanaście wyspecjalizowanych Departamentów i podlegają mu wszystkie służby mundurowe, a także inspektoraty sektora budowlanego i geodezyjnego.