Czytasz dzięki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - urząd administracji rządowej, do którego głównych zadań należy prowadzenie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomacja, reprezentowanie i ochrona interesów obywateli kraju. Ministerstwo jest również odpowiedzialne za kierowanie misjami dyplomatycznymi, współpracę z Polonią, a także promocję Polski i języka ojczystego. Główna siedziba Ministerstwa od 1945 roku znajduje się w Warszawie w dawnym gmachu Najwyższej Izby Kontroli.