Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości - w administracji rządowej urząd, który został powołany w celu wspierania działań Ministra Sprawiedliwości. Do jego zadań i kompetencji należy kierowanie działem sprawiedliwości i realizowanie polityki państwa w tym zakresie, co wiąże się z przygotowaniem projektów aktów i ustaw w prawie cywilnym i karnym, a także działaniem w sprawach sądownictwa, prokuratury, notariatu i adwokatury. Ministerstwu Sprawiedliwości podlega również Służba Więzienna.