Czytasz dzięki

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia - urząd w administracji rządowej realizujący politykę państwa z zakresu zdrowia publicznego. Do jego głównych zadań należy kontrola NFZ i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, wdrażanie projektów związanych z refundacją leków i wyrobów medycznych, a także opracowywanie nowych programów zdrowotnych. Pod nadzorem Ministerstwa znajduje się Główny Inspektor Sanitarny i Farmaceutyczny, a także Inspektor ds. Substancji Chemicznych i Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.