NATO

NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego to polityczno-wojskowy sojusz powstały w 1949 roku na podstawie Traktatu podpisanego w tym samym roku. Pierwotnym założeniem organizacji były działania prewencyjne i obronne przed atakiem ZZSR na Europę, jednak obecnie NATO jest istotnym elementem zachowania równowagi militarnej i strategicznej pomiędzy zachodnią, a wschodnią częścią świata. Do Sojuszu należy aktualnie 28 państw, a sama organizacja wykonuje podstawowe zadania w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa krajów członkowskich.