Prawo budowlane

Prawo budowlane jest najistotniejszą z punktu widzenia polskiego prawa ustawą dotyczącą szeroko pojętych działań budowlanych. Ustawa podzielona na 11 rozdziałów dotyczy projektowania, realizacji budowy oraz jej nadzoru, a także utrzymania i rozbiórki powstałych już inwestycji. Dotyczy to również zasad wykonywania zadań przez odpowiednie organy administracji publicznej, jak również działań pobocznych - ochrony środowiska, pozwoleń na budowę, oddania projektów do użytku, prowadzenia działalności powiązanych z budownictwem, a nawet postępowaniem podczas katastrof budowlanych.