Radio Maryja

Radio Maryja to polska stacja radiowa o informacyjnym charakterze, której cały program realizowany i nadawany jest w duchu społeczno-katolickim. Założona w Toruniu w 1991 roku przez redemptorystów skupia się przede wszystkim na życiu społecznym oraz nauce Kościoła Katolickiego. Jej dyrektorem i prezesem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, zaś wiodącymi elementami każdej z audycji emitowanej w radiu są modlitwa, ewangelizacja oraz publicystyka. Poza audycjami o charakterze informacyjnym, stacja transmituje także codzienną Mszę Świętą, Apel Jasnogórski oraz modlitwy, w których dzięki połączeniom telefonicznym brać udział mogą także słuchacze.