Straż pożarna

Straż pożarna - służba mundurowa, do której głównych zadań należy walka z pożarami oraz działania prewencyjne pozwalające ich uniknąć. Straż zajmuje się również innymi niż przestępczność zagrożeniami niebezpiecznymi zarówno dla życia ludzkiego, jak i środowiska naturalnego. Do jej zadań specjalnych należy ratownictwo biologiczne i chemiczne w czasie ataków terrorystycznych i katastrof, działania medyczne i poszukiwawcze podczas wypadków, katastrof budowlanych czy kataklizmów, a także wszelkie inne działania wspierające pracę pozostałych służb mundurowych i pogotowia. W Polsce działa Państwowa i Wojskowa Straż Pożarna (straż zawodowa) oraz mniejsze jednostki straży ochotniczej (OSP).