Czytasz dzięki

Urząd Pracy

Urząd Pracy to instytucja, której głównym zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym. Urząd na bieżąco bada i analizuje rynek pracy, a także przyjmuje oferty od pracodawców, by móc pośredniczyć pomiędzy nimi, a osobami poszukującymi zatrudnienia. Na terenie kraju znajdują się zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe Urzędy Pracy (tzw. WUP oraz PUP), które nie są jednak podległe wyższej instytucji i realizują odmienny zakres zadań. Do zadań Urzędów Pracy należy także przyjmowanie wniosków o dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców oraz nadzorowanie powziętych przez nich projektów.