Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych jest instytucją, do której głównych zadań należy kontrola i nadzór nad procesem udzielania zamówień, tworzenie projektów aktów i dokumentów z nimi związanych, a także współpraca międzynarodowa z podobnymi jednostkami i działalność szkoleniowa. Urząd nie jest jednak uprawniony do dokonywania zamówień z upoważnienia innych podmiotów, a także nie bierze udziału w rozstrzyganiu o ważności zawartych już umów. Na czele UZP stoi Prezes, zaś pracę Urzędu wspiera działająca przy nim Krajowa Izba Odwoławcza.