Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to państwowa uczelnia kształcąca na kierunkach cywilnych i wojskowych. Zlokalizowana na warszawskim Bemowie posiada obecnie 6 Wydziałów (Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Machniki, Mechatroniki i Lotnictwa oraz Nowych Technologii i Chemii) oraz odrębny Instytut Optoelektroniki. Założona w 1951 roku kształci studentów na trzech stopniach studiów (inżynieryjnym i licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim). Choć umożliwia kształcenie cywilne, w dużej mierze skupia się na edukacji kandydatów na oficerów Polskich Sił Zbrojnych.