Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne to wybory, podczas których w drodze demokratycznego głosowania wybieranych jest 460 posłów oraz 100 senatorów do parlamentu składającego się z dwóch Izb - Sejmu i Senatu. Do głosowania (czynnego udziału w wyborach) mają prawo wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli 18. rok życia, a tym samym uzyskali pełnoletność. Do biernego udziału, a więc kandydowania na Sejmu lub Senatu uprawnione są natomiast osoby, które ukończyły 30. rok życia i są obywatelami naszego kraju. Kadencja dwuizbowego parlamentu trwa 4 lata, po których następują kolejne wybory. W szczególnych przypadkach mogą one nastąpić wcześniej, gdy kadencja zostanie skrócona na wniosek Prezydenta RP lub posłów na Sejm.