Czytasz dzięki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją o charakterze publiczno-prawnym działającą w sektorze finansów. Do głównych zadań Zakładu należy pobieranie składek na ubezpieczenia oraz rozliczanie ich z płatnikami. ZUS pobiera składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jednak nie ma wpływu na ustalanie ich wysokości (wysokość stóp procentowych ustala Parlament). ZUS realizuje także wszelkie zadania poboczne wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a więc opiniuje i realizuje określone umowy, wydaje legitymacje emeryta-rencisty, a także kontroluje orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy.