TISE SA – usługi finansowe, doradztwo, rozwój inicjatyw społecznych

Reklama
opublikowano: 10-12-2012, 14:30

Pojęcie ekonomii społecznej to jeden z bardziej dyskusyjnych tematów w Polsce. Mieści się w nim zarówno integracja społeczna, rozwój społeczności lokalnej, polityka wzrostu zatrudnienia, ale także gospodarka o wysokim poziomie zatrudnienia zapewniająca spójność społeczną i terytorialną.

Państwo jesteście spółką prawa handlowego, instytucją finansową, która w formie pożyczek finansuje projekty realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, ale także finansujecie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, można powiedzieć podmioty ekonomii społecznej.

Jak to się zaczęło? Dlaczego to robicie?

Joanna Wardzińska, wiceprezes TISE: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. działa na rynku polskim od 1991 roku, a od 2002 jest partnerem dla podmiotów ekonomii społecznej, członkiem Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych. Nasz jedyny akcjonariusz, Crédit Coopératif – francuski bank wchodzący w skład grupy BPCE – jest europejskim liderem w finansowaniu organizacji działających na rzecz dobra ogólnego, pionierem finansów solidarnych i etycznych, czyli takich, w których maksymalizacja zysków nie odbywa się kosztem celów odpowiedzialnych społecznie. To za sprawą tych doświadczeń misją TISE S.A. jest świadczenie usług finansowych, doradczych, inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej. Udzielamy pożyczek dla tzw. podmiotów ekonomii społecznej. Uważamy, że trzeba pracować nad stworzeniem trwałych podstaw do ich powstawania i funkcjonowania, dzięki czemu będziemy mogli mówić o tworzeniu miejsc pracy, rozwoju regionalnym, rozwoju lokalnym czy integracji społecznej.

Czy działanie TISE jest potrzebne w kontekście rozwiniętego rynku usług bankowych i dobrze rozbudowanej sieci placówek różnych banków?

Jeżeli patrzylibyśmy na dostępność finansowania poprzez pryzmat budynków, liczby placówek, można by przypuszczać, że nie ma takiej potrzeby. Niestety, rzeczywistość jest zupełnie inna. Banki mają ofertę dla fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych etc., ale głównie w obszarze zbierania depozytów i prowadzenia rachunków bankowych, mniej natomiast są zainteresowane udzielaniem kredytów. Oczywiście wynika to z oceny ryzyka i wymogów, które narzuca na nich prawo bankowe i inne regulacje. My przy udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii społecznej staramy się zrozumieć ich obszar działania, rzeczywiste potrzeby, jesteśmy pewnego rodzaju doradcą, który pomaga klientowi zrozumieć, że zaciągnięty dług musi zwrócić, więc musi mieć z czego. Z uwagi na cel ich działania, w którym aspekt społeczny przeważa nad rachunkiem ekonomicznym, utrudnione jest sięganie po kapitał zewnętrzny, co pozbawia je możliwości skorzystania z oferty komercyjnej banków w zakresie standardowych kredytów.

Czy jest różnica między podmiotami społecznymi a komercyjnymi w kontekście rynku? Jakie są potrzebyprzedsiębiorstw społecznych? Czy mogą one współpracować z biznesem?

Przedsiębiorstwa społeczne, mimo swojego społecznego charakteru, są takim samym uczestnikiem rynku jak inne przedsiębiorstwa i muszą zderzyć się z jego wymogami. Muszą mieć produkt, na który pozytywnie odpowie rynek, a oferta będzie atrakcyjna i akceptowana przez rynek. To nie jest łatwe ze względu na często wyższe koszty wytworzenia, a stosowanie klauzul społecznych w postępowaniu przetargowym jest raczej rzadkim zjawiskiem. Przedsiębiorstwa społeczne rozpoczynając działalność potrzebują dobrej strategii, przemyślanego biznesplanu, finansowania zewnętrznego zarówno długo- jak i krótkoterminowego, konsekwencji w działaniu i dobrego zarządzania, dobrych partnerów biznesowych. W mojej ocenie przy większym zrozumieniu istoty działania przedsiębiorstw społecznych ukształtowany rynkowo biznes komercyjny może, a nawet powinien, być pewnego rodzaju mentorem i wykorzystywać przedsiębiorstwa społeczne jako kooperantów czy poddostawców. Doświadczenie ludzi z biznesu pozwoli nabrać pewności przedsiębiorstwom społecznym i być może zapewni trwałość działania. W Europie jest coraz więcej przykładów, gdzie biznes wychodzi poza czystą filantropię i pomaga, inicjuje powstawanie przedsiębiorstw społecznych jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych własnego otoczenia. Problemy pojawiają się często przy wprowadzaniu wysokich technologii eliminujących prostą siłę roboczą, zmianie strategii regionalnych czy też w związku ze zmianami demograficznymi. Biznes w Polsce musi być bardziej otwarty na potrzeby społeczne i biznesowe podejście do ich rozwiązywania. Powinien być pewnego rodzaju inkubatorem dla przedsiębiorczości społecznej.

Czy w Polsce jest szansa, aby przedsiębiorstwa społeczne znalazły swoje miejsce na rynku?

Moim zdaniem, tak. Wiele już się robi. Wymienię chociażby program pilotażowy w zakresie wsparcia inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej. Niemniej trzeba mieć strategię wieloletnią, zapewniającą wykorzystanie istniejących zasobów i uaktywniającą bardziej działania na poziomie lokalnym, przy wykorzystaniu nowoczesnych instrumentów wsparcia sprawdzonych w innych krajach Europy. Ekonomia społeczna nie może się zamykać w swoim środowisku - potrzebne jest otwarcie na szeroką współpracę, zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Zrób biznES”

Celem projektu, który realizuje Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jest podniesienie poziomu wiedzy na temat budowania swojej pozycji na rynku i relacji z otoczeniem biznesowym wśród przedsiębiorstw społecznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej w sektorze biznesowym. Dzięki temu chcemy zainicjować nawiązanie – między przedsiębiorstwami komercyjnymi i podmiotami ekonomii społecznej – współpracy opartej na odpowiedzialnych społecznie zakupach i wolontariacie pracowniczym.

W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania fokusowe oraz warsztaty z przedstawicielami biznesu i przedsiębiorstw społecznych. Podczas spotkań poznaliśmy poziom wiedzy i potrzeby obu sektorów i na tej podstawie stworzone zostały:

> Informator dla biznesu o tym czym są przedsiębiorstwa społeczne i jak można z nimi współpracować oraz

> Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych zawierający wskazówki w jaki sposób poprawić funkcjonowanie PES na rynku i przygotować go do podjęcia współpracy z biznesem.

Wiedzę zdobytą podczas spotkań z przedstawicieliami obu sektorów wykorzystaliśmy także do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych. Podczas szkolenia omówione zostały założenia i korzyści płynące z budowania partnerstw prywatno-społecznych, a także podstawy marketingu i budowania relacji z klientami.

Będziemy też spotykać się z przedstawicielami biznesu podczas kameralnych seminariów w 6 miastach Polski (Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie). Podczas spotkań zaprezentowany zostanie Informator dla biznesu, będziemy też zachęcać do podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi – pokazywać korzyści, informować o możliwych formach i modelach współpracy.

Najbliższe spotkania: Poznań – 11.12. (Dom Bretanii, Stary Rynek 37), Szczecin – 12.12. (Zamek Książąt Pomorskich, ul. Rycerska 3), Lublin – 13.12. (Kawiarnio-księgarnia Spółdzielnia, ul. Peowiaków 11)

Informacji udziela: Natalia Grzywalska, ngrzywalska@fise.org.pl, 22 537 02 00-02

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Reklama

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / TISE SA – usługi finansowe, doradztwo, rozwój inicjatyw społecznych