TNS OBOP: Unia w tyle za USA i Japonią – uważają obywatele UE

(Tadeusz Stasiuk)
opublikowano: 28-10-2005, 14:00

Znaczna część obywateli Unii Europejskiej uważa, że gospodarka europejska osiąga gorsze wyniki, niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, czy Japonii – wynika z badania Eurobarometr przeprowadzonego dla Komisji Europejskiej przez TNS Opinion & Social, będący jednym z sektorów międzynarodowej grupy badawczej TNS, do której należy także polska firma TNS OBOP.

Znaczna część obywateli Unii Europejskiej uważa, że gospodarka europejska osiąga gorsze wyniki, niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, czy Japonii – wynika z badania Eurobarometr przeprowadzonego dla Komisji Europejskiej przez TNS Opinion & Social, będący jednym z sektorów międzynarodowej grupy badawczej TNS, do której należy także polska firma TNS OBOP. Mimo tego, 50% ankietowanych jest jednak zdania, że w Unii żyje się lepiej, niż w USA. Wyjątek stanowią Polacy, spośród których 60% uważa, że w Stanach Zjednoczonych standard życia jest wyższy.

Zgodnie z wynikami badania 39% mieszkańców 25 krajów Unii Europejskiej i aż co drugi Polak (48%) uważa, że gospodarka europejska osiąga gorsze wyniki od gospodarki amerykańskiej. Tylko co piąty ankietowany Europejczyk (20%) sądzi, że jest odwrotnie. Podobnie kształtuje się ocena gospodarki Japonii – prawie połowa respondentów (45%) jest zdania, że Japonia posiada dynamiczniej rozwijającą się gospodarkę, niż kraje członkowskie Unii. Jak wynika z badania TNS Opinion & Social, obywatele UE zdają się również nie zauważać znaczącego i szeroko dyskutowanego na łamach mediów wzrostu ekonomicznego Chin - aż 38% ankietowanych wyżej oceniło gospodarkę europejską. Pozytywne zmiany gospodarcze, jakie zachodzą w Chinach wydają się dostrzegać jedynie respondenci wywodzący się z Belgii, Francji, Włoch, Holandii i Wielkiej Brytanii, wyrażający zdanie, że gospodarka unijna odznacza się mniejszą dynamiką od gospodarki chińskiej.

Nie najlepszą ocenę sytuacji gospodarczej uzyskały też Indie. Zdecydowana większość badanych obywateli UE (59%) uważa, że w sferze ekonomii kraj ten radzi sobie gorzej, niż państwa Unii Europejskiej. Odwrotnego zdania jest zaledwie 15% ankietowanych.

Czy według Pana/Pani gospodarka europejska osiąga lepsze, gorsze czy takie same wyniki jak....?

Kraj

Gospodarka unijna osiąga lepsze wyniki

Gospodarka unijna osiąga gorsze wyniki

Gospodarka unijna osiąga takie same wyniki

Trudno powiedzieć

USA

20%

39%

25%

16%

Japonia

19%

45%

17%

19%

Chiny

38%

32%

10%

20%

Indie

59%

15%

6%

20%

Jak wynika z badania, prawie połowa spośród obywateli Unii Europejskiej wyżej ocenia jakość życia w Europie od standardu życia w Stanach Zjednoczonych (46%), czy Japonii (44%). Nieco mniej optymistyczni wydają się być respondenci pochodzący z krajów, które niedawno dołączyły do Unii – tylko 23% ankietowanych podziela to zdanie w odniesieniu do USA. Polacy wydają się być jeszcze większymi pesymistami w tym względzie - zaledwie 17% polskich respondentów uważa, że kraje Unii zapewniają wyższy standard życia. Aż 60% spośród nich jest przeciwnego zdania.

Czy Pana zdaniem ,ogólnie rzecz biorąc,  jakość życia w Europie jest obecnie wyższa  czy niższa niż w...

Kraj

Wyższa w Europie

Niższa w Europie

Taka sama (odpowiedź spontaniczna)

Trudno powiedzieć

Indie

76%

10%

1%

13%

Chiny

70%

14%

2%

14%

USA

46%

32%

10%

12%

Japonia

44%

31%

7%

18%

Porównanie jakości życia w Europie

Kraj

UE25

Lepsza w UE niż …

UE15

Lepsza w UE niż …

Nowe kraje członkowskie

Lepiej w UE niż …

Listopad

2004

Czerwiec

2005

Listopad

2004

Czerwiec

2005

Listopad

2004

Czerwiec

2005

W Indiach

73%

76%

76%

77%

63%

68%

W Chinach

68%

70%

69%

71%

60%

64%

49%

46%

54%

51%

26%

23%

44%

44%

48%

48%

28%

25%

Badanie zostało przeprowadzone metodą face-to-face w okresie od 9 maja do 14 czerwca 2005 r. na próbie 30 348 osób z 25 krajów UE

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Tadeusz Stasiuk)

Polecane