Top niszowych dotacji na nowatorskie pomysły

Materiał partnera
opublikowano: 17-09-2017, 22:00

Fundusze UE Wachlarz instrumentów wsparcia dla innowacyjnych firm jest bardzo szeroki. Warto, aby skorzystały one z ofert skierowanych specjalnie do branż, w których działają.

Druga połowa roku obfituje w konkursy dotacyjne dla przedsiębiorców, którzy stawiają na nietuzinkowe rozwiązania. Spółki powinny zainteresować się tą formą wsparcia, jeżeli szukają solidnego zastrzyku kapitału. Innowatorzy, którzy mają ciekawe pomysły, mogą skorzystać także z usług doradczych świadczonych przez jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Granty sfinansują też inwestycje związane z wdrażaniem nowatorskich rozwiązań. Poniżej prezentujemy subiektywne zestawienie konkursów z unijnym wsparciem, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom innowacyjnych firm.

1.2 Programy sektorowe

Obok „szybkiej ścieżki”, która finansuje nowatorskie projekty przedsiębiorstw z wszystkich branż, w Programie Inteligentny Rozwój znalazły się też sektorowe programy badawczo- -rozwojowe. Budżet tych programów wynosi w sumie blisko 875 mln EUR.

Innowacje elektroenergetyczne

Nie zabraknie dotacji na pionierskie przedsięwzięcia dla firm z branży elektroenergetycznej. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju powstał dla nich specjalny program PBSE, którego celem jest wzrost innowacyjności tego sektora. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Nabór rozpocznie się 2 października, a zakończy — 1 grudnia. Do podziału między wnioskodawców będzie 120 mln zł. Duże szanse na dotacje mają przedsiębiorcy, którzy tworzą technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dofinansowane będą projekty, których celem jest zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii oraz z ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Warto podkreślić, że firmy będą mogły starać się o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, ale także przedwdrożeniowych. Dzięki temu będą mogły przeznaczyć granty także na opracowanie dokumentacji, testów, badań rynku i usługi rzecznika patentowego. Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln zł, a maksymalna — 40 mln zł. W pierwszym konkursie dofinansowanie w wysokości niemal 93 mln zł przyznano na 24 projekty.

Program InnoSBZ

Za niecały miesiąc firmy lub ich konsorcja będą mogły stanąć w szranki o dotacje na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe dotyczące m.in. platform lądowych i wodnych, bezzałogowych statków powietrznych oraz aplikacji przemysłowych. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych. Budżet naboru wynosi 50 mln zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych — 20 mln zł. Pierwsza edycja konkursu, którą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zorganizowało już w ubiegłym roku, cieszyła się stosunkowo niewielkim zainteresowaniem przedsiębiorców. Do rządowej agencji wpłynęło raptem 17 projektów, z czego 12 otrzymało wsparcie. Wśród nich były przedsięwzięcia dotyczące stworzenia m.in. bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych czy latającej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania. Nowością w obecnym konkursie jest rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych. Dotacje sfinansują prace przedwdrożeniowe, w tym m.in. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy oraz badania rynku. Nabór wniosków będzie trwał od 16 października do 18 grudnia.

Program Innostal

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju sfinansuje również realizację innowacyjnych projektów w sektorze hutniczym i stalowym. Program Innostal ma wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu w tych branżach do 2026 r. Program został zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, a w puli jest 95 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 30 mln zł, a minimalna — 2 mln zł. O finansowanie z programu Innostal mogą starać się przedsiębiorcy pracujący m.in. nad innowacyjnymi wyrobami stalowymi i technologiami ograniczającymi negatywny wpływ hutnictwa na środowisko naturalne. Co ważne, przedsięwzięcia, które otrzymają granty, nie mogą być realizowane dłużej niż trzy lata. Budżet pierwszego konkursu wynosił prawie 132 mln zł. Dofinansowanie uzyskały wówczas projekty związane m.in. z technologią obróbki cieplnej poprawiającej jakość produktów kutych przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone także na prace nad nowatorskimi, bezpiecznymi szynami kolejowymi oraz na projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z gazów odpadowych. Najbliższy nabór będzie trwał od 9 października do 12 grudnia.

Program IUSER

Na granty mogą liczyć też przedsiębiorstwa, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe dotyczące tworzenia lub rozwijania oprogramowania oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. Dotacje są zarezerwowane w programie IUSER, który został zainicjowany przez Krajową Izbę

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi nabór pod koniec roku. Do podziału między wnioskodawców przewidziano 150 mln zł. Granty sfinansują również prace badawcze dotyczące rozwoju technologii związanej z konstrukcją urządzeń Internetu Rzeczy i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

2.3.1 Proinnowacyjne usługi

Przybywa instytucji otoczenia biznesu (IOB), które pomagają małym i średnim firmom realizować projekty od pomysłu do wdrożenia. Już po raz trzeci przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotacje na usługi świadczone m.in. przez parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy centra transferu technologii i innowacji. Co ważne, w grę wchodzą tylko podmioty akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. Budżet konkursu wynosi 45 mln zł.

— Firmy będą mogły ubiegać się o granty nie tylko na zakup usług doradczych wspierających innowacje. Pomocą zostaną objęte również inwestycje w obszarze wdrażania nowatorskich rozwiązań powiązane ze wspomnianymi usługami — mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Konkurs jest podzielony na kilka etapów. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku zakupu usług doradczych wynosi 50 tys. zł, zaś maksymalna — 500 tys. zł. Nabór zakończy się 28 lutego 2018 r. W poprzednich dwóch konkursach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mogła udzielać dofinansowania firmom MSP tylko na zakup usług doradczych dotyczących innowacji. Obejmowały one m.in. szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych oraz prawnych. Teraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również ze wsparcia na pokrycie części kosztów inwestycji związanych z wprowadzeniem innowacji w firmie. Wymogiem koniecznym do uznania wydatków poniesionych na usługi proinnowacyjne za kwalifikowane wciąż jest wdrożenie w okresie trwania przedsięwzięcia innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym.

Przedsiębiorca dodatkowo może opisać w projekcie, że będzie wprowadzał w firmie także innowację marketingową lub organizacyjną — albo obie jednocześnie. Jednak koszt ich wdrożenia nie jest dofinansowywany w ramach projektu. Wnioski o dotacje przedsiębiorcy mogą składać do 28 lutego 2018 r.

1.3.1 Bridge Alfa

Dla mikro- i małych przedsiębiorstw nie zabraknie również grantów na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych będących na wczesnym etapie rozwoju.

— Zdecydowaliśmy się zmienić kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.3.1 POIR i tym samym ułatwić dostęp do dotacji oraz poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów konkursu. Zaproponowaliśmy dwie ścieżki finansowania funduszy BRIdge Alfa. Jedną dla tych o mniejszej wartości — do 25 mln zł, a drugą dla inwestorów — do 50 mln zł — mówi Jadwiga Emilewicz. W minionym roku nabór z tego działania cieszył się wśród funduszy kapitałowych ogromną popularnością. Spośród 112 wniosków, które wpłynęły do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, aż 90 dotarło do etapu oceny merytorycznej. W wyniku ostrej selekcji ostatecznie wybrano 22 fundusze inwestycyjne, których zadaniem jest przede wszystkim finansowanie projektów technologicznych na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wówczas budżet konkursu wynosił 450 mln zł. Tym razem wyniesie on aż miliard złotych. Nabór do konkursu najprawdopodobniej zostanie przedłużony do połowy października.

Inwestycje w turystykę

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału firmy MSP z branży turystycznej będą mogły ubiegać się o preferencyjne pożyczki na budowę lub remont infrastruktury uzdrowiskowej, rekreacyjno-sportowej, a także na inwestycje w produkty ekologiczne. Na wsparcie przeznaczono 200 mln zł. Pieniądze pochodzą ze spłaconych pożyczek i gwarancji, które były dostępne w programie Rozwój Polski Wschodniej w poprzedniej perspektywie. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił już procedurę wyboru pośredników finansowych w pięciu województwach (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko- -mazurskie), w których będzie udzielane dofinansowanie. Przedsiębiorcy dostaną pożyczki do 500 tys. zł. Ministerstwo Rozwoju nie wyklucza jednak większego zastrzyku kapitału — w zależności od potrzeb firm. Będzie od nich wymagany m.in. biznesplan oraz minimalny wkład własny. Pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem będą udzielane na maksymalnie 60 miesięcy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu