Trans Universal <TRUN.WA> Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Albert Stawiszyński
opublikowano: 29-11-2003, 16:53

Trans Universal <TRUN.WA> Nabycie aktywów o znacznej wartości. NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI.
Raport bieżący nr 35 / 2003 r.
Zarząd Trans Universal Poland S.A. informuje, że w dniu 28.11.2003 r. Trans Universal Poland S.A. zawarła umowę nabycia od spółki CJ International A/S z siedzibą w Padborg, Dania 490 udziałów, co stanowi 49% kapitału i głosów w spółce "CJ Construction" Sp. z o.o. oraz 3.662 udziały, co stanowi 40% kapitału i głosów w spółce "CJ International Ltd " Sp. z o.o. Prawo do ww. udziałów przeszło na Trans Universal Poland S.A. w dniu 28.11.2003.
Łączna cena zakupu udziałów w dniu 28.11.2003 wynosi 1.515.000 Euro (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy), czyli 7.139.740,50 PLN według kursu NBP z dnia 28.11.2003 r. Kolejne 3.661 udziałów tj. 40% w "CJ International Ltd" Sp. z o.o. przejdzie na własność Trans Universal Poland S.A. w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem przedłożenia gwarancji bankowej lub dokonania zapłaty. W przypadku przedłożenia gwarancji bankowej zapłata powinna być dokonana w ciągu dwóch lat licząc od dnia zawarcia umowy. Wartość zakupu drugiej partii udziałów ustalono na kwotę 1 550 000 Euro powiększoną o odsetki naliczone od dnia zawarcia umowy do dnia zapłaty wg 3M stopy EURIBOR. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany to wszystkie zakupione dotychczas udziały zostaną zwrócone sprzedającemu.
W dniu 28.11.2003 Trans Universal Poland S.A. podpisała akt notarialny z pozostałymi czterema właścicielami posiadającymi po 5% udziałów w spółce "CJ International Ltd " Sp. z o.o.
Trans Universal Poland S.A. zobowiązała się do nabycia ww. udziałów, pod warunkiem wezwania przez którąkolwiek ze stron odpowiednio do nabycia lub sprzedaży udziałów. Transakcje te mogą nastąpić nie wcześniej niż 2 stycznia 2005 r oraz nie później niż 30 czerwca 2007 r.
Powyższe udziały zostaną nabyte za kwotę łączną 712 000 Euro (kwota za 20% udziałów) powiększoną o odsetki naliczone od dnia zawarcia umowy do dnia zapłaty wg 3M stopy EURIBOR.
Trans Universal Poland S.A. jak również osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie są powiązane ze Zbywającym udziały i osobami zarządzającymi "CJ Construction" Sp. z o.o. oraz "CJ International Ltd " Sp. z o.o.
Źródłem finansowania transakcji jest pożyczka udzielona przez głównego akcjonariusza Trans Universal Poland S.A.- Eagle International Trading Limited.
Wartość nabytych udziałów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Działalność "CJ International Ltd" Sp. z o.o. jest zbliżona do działalności Emitenta.
CJ International Ltd. jest polsko-duńską spółką joint-venture założoną w 1991 roku. Aktualnie prowadzi obsługę klientów w 6 oddziałach w Polsce. Za granicą reprezentowana jest przez partnerów posiadających sieć terminali we wszystkich zakątkach Europy Zachodniej. Zatrudnia ponad 350 pracowników. Świadczymy usługi w następujących profilach:
- transport międzynarodowy przesyłek drobnicowych,
- transport krajowy przesyłek drobnicowych,
- transport międzynarodowy przesyłek całopojazdowych,
- obsługa celna,
- obsługa magazynowa i logistyczna.
W roku 2002 spółka osiągnęła około 77.600 tys. PLN przychodów ze sprzedaży. Spółka posiada certyfikat jakości ISO 9002.
"CJ Construction" Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z "CJ International Ltd" Sp. z o.o., a przedmiotem jej działalności jest wynajem nieruchomości.
Emitent oraz "CJ Construction" Sp. z o.o. i "CJ International Ltd" Sp. z o.o. będą kontynuowali dotychczasową działalność.
Data sporządzenia raportu: 29-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Albert Stawiszyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Trans Universal &lt;TRUN.WA&gt; Nabycie aktywów o znacznej wartości.