Trans Universal <TRUN.WA> Ustalenie warunków umowy z podmiotem powiązanym.

Trans Universal <TRUN.WA> Ustalenie warunków umowy z podmiotem powiązanym. USTALENIE WARUNKÓW UMOWY Z PODMIOTEM POWIĄZANYM. Raport bieżący nr 2 / 2004 W dniu 20.01.2004 zostały określone warunki umowy pożyczki (o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34 / 2003 z dnia 28.11.2003 r.) pomiędzy firmą Eagle International Trading Limited. z siedzibą pod adresem: Limpsfield Road 3, South Croydon, Surrey CR2 9LA, Wielka Brytania (pożyczkodawca) a firmą Trans Universal Poland SA (pożyczkobiorca). Wysokość pożyczki wynosi 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) euro (7.232.610 PLN po kursie NBP z dnia 27.11.2003 r.). Pożyczka została przeznaczona na zakup udziałów w spółce CJ International (raport bieżący 35 / 2003 z dnia 29.11.2003 r.) Niniejsza pożyczka udzielona jest na okres 72 miesięcy z 24 miesięcznym okresem karencji spłaty. Spłata pożyczki jest rozłożona na 48 równych rat kapitałowych. Razem z ratą Pożyczkobiorca zapłaci należne odsetki. Pożyczka będzie oprocentowana w odniesieniu do 360-cio dniowego roku w wysokości 2,5% w stosunku rocznym ponad trzy miesięczną stawkę Euribor. Odsetki za 24 miesięczny okres karencji powiększą kwotę pożyczki. Od kwoty stanowiącej zasadniczą kwotę pożyczki lub kwoty odsetek, która nie zostanie zapłacona Pożyczkodawcy w terminie jej płatności, będą naliczane do momentu jej spłaty, odsetki w wysokości 4% ponad stopę procentową określoną w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa o pożyczkę będzie regulowana i interpretowana we wszelkich jej aspektach zgodnie z prawem angielskim. Jako załącznik do w/w umowy została zawarta umowa zastawu na 3.662 udziałach w kapitale zakładowym CJ International Sp. z o.o. i 490 udziałach w kapitale zakładowym CJ Construction Sp. z o.o. Umowa zastawu zawarta jest jako zabezpieczenie spłaty w/w pożyczki przez TUP S.A. Zastaw zostanie ustanowiony do 30.04.2004 r. Jest to czwarta umowa pożyczki w okresie 12 miesięcy. Łączna kwota pożyczek wynosi 2.950.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) euro (13.097.190 PLN). Eagle International Trading Limited jest podmiotem dominującym wobec spółki Trans Universal Poland SA Kwota umowy wynosi ponad 500.000 PLN, co spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą. Kryterium to zostało przyjęte przez Spółkę 21.08.2003 r (raport bieżący nr 30 / 2003 r). Data sporządzenia raportu: 21-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ