Tras Tychy <TTCA.WA> Uchwała Zarządu Spółki TRAS TYCHY SA z dnia 17.07.2002.

HOWELL Spółka Akcyjna
17-07-2002, 16:32

UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI TRAS TYCHY SA Z DNIA 17.07.2002.

Raport bieżący nr 29

Zarząd TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Cielmickiej 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482, podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej w sprawie szczegółowych zasad emisji obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E, w ramach programu emisji, o treści : "Zarząd Tras Tychy S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka"), działając na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru, uchwala co następuje: 1. Zmienia się termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji obligacji zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E, ustalony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2002 roku zmienioną uchwałami zarządu Spółki z dnia 12 czerwca 2002 roku, 24 czerwca 2002 roku oraz 12 lipca 2002 roku. Ustala się następujący termin subskrypcji obligacji zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E: termin otwarcia subskrypcji przypadać będzie na dzień 22 lipca 2002 roku, termin zamknięcia subskrypcji przypadać będzie na dzień 23 lipca 2002 roku. 2. Zarząd może postanowić o zmianie terminu subskrypcji obligacji, określonego w punkcie 1 powyżej, w sytuacji gdy do dnia 21 lipca 2002 roku nie zostanie wpisana do rejestru wzmianka o uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 roku, wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału warunkowego. 3. W związku ze zmianą terminu subskrypcji, o której mowa w punkcie 1 powyżej, dokonuje się następujących zmian w treści uchwały zarządu Spółki z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E zmienionej uchwałami zarządu Spółki z dnia 24 czerwca 2002 roku oraz z dnia 12 lipca 2002 roku ("Uchwała"): (a) punkt 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się, że dniem przydziału Obligacji będzie dzień 23 lipca 2002 roku ("Data Przydziału")"; (b) w punkcie 4 Uchwały zmienia się treść tabeli, która otrzymuje następujące brzmienie: Rok Okres Odsetkowy Data Płatności Odsetek I rok 1 23 stycznia 2003 roku

2 23 lipca 2003 roku II rok 3 23 stycznia 2004 roku

4 23 lipca 2004 roku III rok 5 24 stycznia 2005 roku

6 25 lipca 2005 roku IV rok 7 23 stycznia 2006 roku

8 24 lipca 2006 roku V rok 9 23 stycznia 2007 roku

10 23 lipca 2007 roku

(c) w punkcie 5 Uchwały zmienia się treść tabeli, która otrzymuje następujące brzmienie: Rok Okres odsetkowy Data Ustalenia Praw I rok 1 9 stycznia 2003 roku

2 9 lipca 2003 roku II rok 3 9 stycznia 2004 roku

4 9 lipca 2004 roku III rok 5 10 stycznia 2005 roku

6 11 lipca 2005 roku IV rok 7 9 stycznia 2006 roku

8 10 lipca 2006 roku V rok 9 9 stycznia 2007 roku

10 9 lipca 2007 roku

(d) w punkcie 6 Uchwały zmienia się datę 19 lipca 2007 roku na datę 23 lipca 2007 roku; (e) w punkcie 5.3 Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Uchwały zmienia się treść tabeli, która otrzymuje następujące brzmienie: Rok Okres Odsetkowy Data Płatności Odsetek I rok 1 23 stycznia 2003 roku

2 23 lipca 2003 roku II rok 3 23 stycznia 2004 roku

4 23 lipca 2004 roku III rok 5 24 stycznia 2005 roku

6 25 lipca 2005 roku IV rok 7 23 stycznia 2006 roku

8 24 lipca 2006 roku V rok 9 23 stycznia 2007 roku

10 23 lipca 2007 roku

(f) punkt 6.6 Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Termin do złożenia Zapisu przez Inwestora rozpoczyna się w dniu 22 lipca 2002 roku, a upływa w dniu 23 lipca 2002 roku o godzinie 15:00 czasu warszawskiego ("Termin Zapisów"), z tym zastrzeżeniem, że Oferujący, po uzgodnieniu z Emitentem może postanowić o przesunięciu Terminu Zapisów do godziny 19:00 czasu warszawskiego w dniu 23 lipca 2002 roku."; (g) w punkcie 6.8 Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Uchwały zmienia się datę 19 lipca 2002 roku na datę 23 lipca 2002 roku; (h) w punkcie 6.10 Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Uchwały zmienia się datę 19 lipca 2002 roku na datę 23 lipca 2002 roku; (i) w punkcie 8.1 Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Uchwały zmienia się datę 19 lipca 2007 roku na datę 23 lipca 2007 roku; (j) w punkcie 9.1.2 Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Uchwały zmienia się treść tabeli, która otrzymuje następujące brzmienie: Rok Okres odsetkowy Data Ustalenia Praw I rok 1 9 stycznia 2003 roku

2 9 lipca 2003 roku II rok 3 9 stycznia 2004 roku

4 9 lipca 2004 roku III rok 5 10 stycznia 2005 roku

6 11 lipca 2005 roku IV rok 7 9 stycznia 2006 roku

8 10 lipca 2006 roku V rok 9 9 stycznia 2007 roku

10 9 lipca 2007 roku

4. Pozostałe postanowienia Uchwały i załącznika do Uchwały pozostają bez zmian."

Data sporządzenia raportu: 17-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: HOWELL Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Tras Tychy &lt;TTCA.WA> Uchwała Zarządu Spółki TRAS TYCHY SA z dnia 17.07.2002.