Tylko jeden z piętnastu NFI jest doceniony przez rynek

Ewa Bednarz
28-03-2000, 00:00

Tylko jeden z piętnastu NFI jest doceniony przez rynek

Dom Maklerski Elimar ocenił pod kątem inwestycyjnym narodowe fundusze inwestycyjne. Według przeprowadzonej 10 marca 2000 roku wyceny, tylko akcje 3 NFI notowane były powyżej ich teoretycznej wartości.

W 1999 roku wszystkie NFI poniosły straty. W większości z nich były one powodowane tworzeniem bardzo wysokich rezerw na utratę wartości spółek portfelowych. Największe rezerwy utworzył NFI Fortuna i NFI im. Kazimierza Wielkiego.

Różne portfele

Najmniej spółek z programu PPP znajdowało się w portfelu NFI Octava i 3 NFI, co oznacza, że fundusze te najaktywniej redukują tę część portfela. Natomiast rekordzistą pod względem wprowadzania spółek do obrotu giełdowego jest XI NFI. Z 18 spółek z portfela wiodącego tego funduszu, 4 spółki stanowiły inwestycje spoza programu, a akcje 11 z nich są notowane na GPW lub CeTO.

Według analityków DM Elimar, największym dyskontem notowane są na giełdzie akcje NFI Foksal. Ze względu na tworzenie rezerw na utratę wartości spółek portfelowych wysokości126,3 mln zł i spółek z portfela mniejszościowego, w 1999 roku fundusz poniósł 15,3 mln zł straty. Była ona jednak i tak o 27,5 proc. niższa niż w roku poprzednim.

Dzielenie aktywów

Zdaniem analityków DM Elimar, najbardziej niekorzystnie na fundusz wpływa brak ogłoszonej przez Everest Capital strategii przyjętej na najbliższe lata. Specjaliści spodziewają się jednak, że NFI Foksal, tak jak większość pozostałych funduszy rozpocznie wyprzedaż spółek i będzie lokował swoje aktywa w przedsięwzięciach typu venture capital. Jeżeli różnica w wycenie dyrektorskiej akcji i wycenie rynkowej będzie się utrzymywała analitycy spodziewają się dążenia zarządu funduszu do skupowania własnych akcji w celu ich umorzenia. Według wyceny dyrektorskiej, przeprowadzonej w październiku 1999 roku, akcje są warte 7,3 zł.

Rodzynek w torcie

Specjaliści Elimaru sugerują, że jedynym funduszem, który jest przez rynek wyceniany powyżej jego teoretycznej wartości jest 3 NFI zarządzany przez Trinity Management. Po połączeniu z XI NFI korzyścią dla obu funduszy będzie redukcja kosztów o około 2,6 mln zł, przy kosztach fuzji wynoszących 700 tys. zł. Analitycy wycenili akcje 3 NFI na 4,2 zł, natomiast XI NFI na 8,6 zł. Przy ustalonym parytecie wymiany wynoszącym 1:1 wartość akcji nowo powstałego funduszu wyniesie 6,4 zł.

DM Elimar wyceniał NFI na podstawie danych finansowych funduszy na koniec IV kwartału 1999 roku. Spółki portfelowe wycenione zostały metodą porównawczą w relacji do odpowiednich spółek będących w obrocie publicznym, pozostałe aktywa według ich wartości bilansowej.

Według tak sporządzonej wyceny, wartość indeksu NIF wyniosła 99,8 pkt. Specjaliści Elimaru zwracają jednak uwagę, że na rynkach rozwiniętych fundusze podobne do NFI są notowane z 30-proc. dyskontem w stosunku do teoretycznej wartości ich akcji. Po uwzględnieniu tego zastrzeżenia wartość NIF-u wynosiłaby więc około 70 pkt.

Analitycy zwracają również uwagę na zmienną płynność notowań akcji NFI i niską wartość free float, co utrudnia efektywną wycenę aktywów i zwiększa ryzyko inwestycyjne. Według nich, na ożywienie tego segmentu rynku mogłoby wpłynąć orzeczenie sądu w sprawie możliwości skupowania i umarzania przez fundusze swoich akcji.

Dobra wycena

3 NFI, który — zdaniem analityków Elimaru — jest wyceniony powyżej swej wartości to fundusz należący do grupy funduszy zarządzanych przez Trinity Management. W jego portfelu wiodącym na koniec 1999 roku znajdowało się 18 spółek, co znaczy, że NFI systematycznie redukuje tę część portfela.

Na początku grudnia WZA funduszu uchwaliło połączenie z XI NFI poprzez przeniesienie całego majątku w zamian za wydane akcje. Korzyścią ma być redukcja kosztów, szacowana na około 2,6 mln zł w skali roku.

Nowy fundusz ma w założeniu stworzyć nową jakość na rynku NFI. Ma to wynikać z dążenia do stworzenia zamkniętego funduszu o profilu typowo inwestycyjnym. Ostatnie ruchy „trójki” i „jedenastki” świadczą, że na razie eksperyment ten udaje się.

W wyniku przeprowadzonej wyceny aktywów analitycy Elimaru uzyskali wartość 4,2 zł na jedną akcję 3 NFI. Wartość akcji „jedenastki” oceniono na 8,6 zł. Przy parytecie wymiany 1:1 daje to wartość jednej akcji połączonego funduszu na poziomie 6,4 zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Bednarz

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Tylko jeden z piętnastu NFI jest doceniony przez rynek