Udziały sp. z o.o. w nowych rękach

KOMENTARZ
opublikowano: 14-12-2015, 22:00

Wykazanie spółce faktu nabycia udziałów, zgodnie z art. 187 § 1 k.s.h., ma kluczowe znaczenie dla wykonywania uprawnień z tych udziałów.

O ile bowiem w stosunkach zbywca — nabywca udziały przechodzą z momentem dokonania czynności, o tyle względem spółki nabycie staje się skuteczne dopiero w chwili jej zawiadomienia wraz z dowodem dokonania czynności powodującej przejście udziału na nabywcę. Dopełnienie wskazanych wymogów warunkuje wykonywanie przez nabywcę jakichkolwiek praw udziałowych w spółce, od prawa głosu począwszy. Umożliwienie przez spółkę wykonywania praw udziałowych dotychczasowemu wspólnikowi pomimo prawidłowego zawiadomienia, jak również dopuszczenie nowego wspólnika pomimo niespełnienia przesłanek z art. 187 § 1 k.s.h. rodzi ryzyko unieważnienia czynności dokonanych z jego udziałem (por. wyr. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18.12.2013r. I ACa 559/13, sąd przyjął nieważność uchwał podjętych z udziałem osoby, która co prawda zawiadomiła spółkę, jednakże nie udowodniła nabycia udziałów). Dlatego ustalenie właściwego sposobu zawiadomienia spółki i udokumentowania przejścia udziałów ma tak istotne znaczenie. Zawiadamiającym spółkę może być każdy zainteresowany.

Użyty w art. 187 §1 zwrot „przejście udziału” oznacza, że dotyczy on zarówno sytuacji, w której do zmiany udziałowca doszło w drodze umowy, jak i z mocy prawa; w wyniku spadkobrania, połączenia czy podziału spółek (tak SN z w wyr. z 26.05.2011r., III CSK 221/10). Przepisy nie precyzują, jak winno wyglądać zawiadomienie, ani tego, co może stanowić dowód dokonania czynności. Samo zawiadomienie, z uwagi na brak szczególnych wymogów może być dokonane w dowolnej formie, także ustnie. W interesie zawiadamiającego leży, aby uczynić to w sposób niebudzący wątpliwości, pozwalający wykazać, że zawiadomienie nastąpi. Jak udowodnić przejście udziałów na nabywcę ? Jeśli udziały przenosimy umownie, najprościej dołączyć egzemplarz lub kopię umowy. Dowodem może być również orzeczenie sądu potwierdzające przejście udziałów. Pewne trudności mogą powstać, gdy przejście udziałów jest następstwem wniesienia udziału aportem lub likwidacji spółki i podziału jej majątku. Wówczas należy dołączyć dokument, którego bezpośrednim skutkiem jest zmiana uprawnionego do udziałów.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

W przypadku spadkobrania, o ile oczywiście umowa spółki nie wyłącza wstąpienia spadkobierców, aby nabycie było skuteczne względem spółki, spadkobierca winien załączyć stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowany akt dziedziczenia. Zgodnie z art. 1027 k.c. wyłącznie te dokumenty potwierdzają prawa spadkobiercy z tytułu dziedziczenia. W przypadku łączenia spółek dowodem może być zarówno postanowienie o wpisie połączenia do właściwego rejestru sądowego, odpis z KRS, jak i ogłoszenie w MSiG. W razie podziału oprócz dokumentów potwierdzających podział od strony formalnej należy dołączyć plan podziału wskazujący, której spółce przypadły udziały. Odrębnym zagadnieniem jest obowiązek badania przez zarząd skuteczności przejścia udziałów i granic tego obowiązku. © Ⓟ

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI, radca prawny z kancelarii Głowacki i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ

Polecane