UE: okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii zapewne do końca 2020 r.

  • PAP
opublikowano: 29-01-2018, 16:14
aktualizacja: 29-01-2018, 16:15

Okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii po jej oficjalnym wyjściu z Unii Europejskiej w marcu 2019 roku powinien potrwać do końca roku 2020 - zdecydowali w poniedziałek w Brukseli unijni ministrowie 27 państw pozostających we Wspólnocie.

Zobacz więcej

Brexit, Wlk. Brytania

Bloomberg

Według przyjętych jednomyślnie wytycznych dla zespołu unijnego negocjatora Michela Barniera "ustalenia dotyczące okresu przejściowego muszą być ściśle zdefiniowane i określone w czasie". W związku z tym stron unijna proponuje zamkniecie okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r.

W tym czasie w Zjednoczonym Królestwie będą obowiązywać wszystkie prawa wspólnotowe, tak jakby kraj ten nadal pozostawał członkiem UE - proponują kraje "27". Wszystkie przyjęte przez instytucje UE zmiany w przepisach będą również obowiązujące dla Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego.

W podobny sposób będą obowiązywały "wszystkie obecne instrumenty regulacyjne, budżetowe, prawne oraz strukturalne". Dotyczy to również kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W dziedzinie "wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości" Wielka Brytania "zachowa swoje dotychczasowe (wyłączające - PAP) klauzule opt-out", ale nie będzie mogła starać się o takie klauzule w przypadku nowych regulacji przyjmowanych przez UE.

Podczas okresu przejściowego Wielka Brytania będzie zobowiązana do przestrzegania wszystkich regulacji wynikających z umów zawartych przez Wspólnotę, nie mając jednak prawa do bycia członkiem gremiów powołanych na mocy tych umów.

Obowiązkiem Londynu będzie też udział w unii celnej i jednolitym rynku (z pełnym zachowaniem jego czterech wolności: przepływu towaru, usług, kapitału i osób) i dostosowywanie się do zasad unijnej polityki handlowej, stosowanie unijnych taryf celnych i zapewnienie należytej ochrony granic. W okresie tym Wielka Brytania nie będzie mogła stosować bez zgody UE zasad wynikających z innych zawartych przez siebie umów międzynarodowych wchodzących w zakres kompetencji Unii.

Po 31 marca 2019 r. Wielka Brytania, jako kraj trzeci, nie będzie mogła mieć swych przedstawicieli w unijnych instytucjach i ciałach decyzyjnych. W przypadku grup eksperckich, komisji i innych podobnych ciał przedstawiciele Londynu będą mogli być obecni w uzasadnionych sytuacjach, jednak nie będą mieć prawa głosu.

Szczegółowe ustalenia w sprawach takich jak rybołówstwo zostaną podjęte podczas okresu przejściowego.

Decyzję o uruchomieniu okresu przejściowego dla Wielkiej Brytanii po jej formalnym wyjściu z UE podjęto na grudniowym szczycie przywódców państw członkowskich w Brukseli. W myśl tych ustaleń od 31 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo przestaje być formalnie członkiem UE, ale przez okres ok. dwóch lat będzie respektować swoje wszystkie dotychczasowe zobowiązania prawne i finansowe wobec krajów "27", dając tym samym czas obywatelom i firmom obydwu stron na przystosowanie się do nowych warunków.

W praktyce oznacza to, że strona brytyjska straci miejsce przy stole przywódców decydujących o losach UE podczas szczytów oraz w Radzie UE, negocjującej na co dzień kwestie unijne na poziomie ministerstw, straci też miejsca zajmowane przez brytyjskich posłów w Parlamencie Europejskim oraz wycofa swoich sędziów ze wszystkich europejskich sądów. Jednocześnie będzie musiała przestrzegać unijnych praw i uznawać nadrzędność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jakkolwiek ogólne zasady okresu przejściowego nie podlegają już dyskusji, to strony muszą doprecyzować jeszcze wiele kwestii szczegółowych, jak czas trwania okresu przejściowego, obowiązywanie w tym okresie międzynarodowych umów handlowych, ewentualny status Wielkiej Brytanii jako obserwatora w niektórych unijnych gremiach decyzyjnych oraz konkretne rozwiązania administracyjne dotyczące praw obywateli.

W piątek brytyjski minister ds. Brexitu David Davis powiedział, że "tylko pozostając poza UE, ale nadal honorując istniejące struktury zasad i regulacji", Wielka Brytania może sprostać wymaganiom "sprawnego, uporządkowanego i pomyślnego Brexitu".

Według niego w okresie przejściowym powinny być utrzymane integracja Wielkiej Brytanii z jednolitym rynkiem i unią celną, jej "ściśle ograniczona czasowo" podległość orzecznictwu TSUE oraz dotychczasowa swoboda ruchu osobowego i podejmowania pracy.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca br. i opuści Wspólnotę 29 marca 2019 roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu