UKIE: Program Leader ma szanse powodzenia na polskiej wsi

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 24-02-2005, 16:13

Polska wieś nie jest perfekcyjnie przygotowana do korzystania z programu Leader, który ma przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich, ale istnieją silne przesłanki jego powodzenia - wynika z badań zaprezentowanych w czwartek na konferencji w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Polska wieś nie jest perfekcyjnie przygotowana do korzystania z programu Leader, który ma przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich, ale istnieją silne przesłanki jego powodzenia - wynika z badań zaprezentowanych w czwartek na konferencji w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

    "Z badania wynika że, w opinii ekspertów, realizacja programu może mieć korzystne i dalekosiężne skutki dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, choć nie można go traktować jako lekarstwa na rozwiązanie wszystkich problemów" - powiedział konsultant naukowy badania dr Jerzy Głuszyński.

    Jak wyjaśnia UKIE, pomoc z programu Leader przeznaczona jest dla obszarów wiejskich, dla oddolnego tworzenia i realizacji strategii rozwoju danego terytorium, a nie na konkretne projekty, których temat jest z góry narzucony. Lokalna społeczność musi zorganizować się w Lokalną Grupę Działania i przedstawić strategię rozwojuswojego regionu. Wówczas dostaje do dyspozycji pulę środków finansowych, którą może rozporządzać w ramach przyjętej strategii - podaje UKIE w swoich materiałach informacyjnych.

    Lokalny i oddolny charakter programu Leader, usprawni  proces rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ decyzje podejmowane lokalnie są trafniejsze, bardziej innowacyjne i mogą być sprawniej wprowadzane. Program wymusza współdziałanie, pobudza inicjatywę i aktywność, wspiera rozwój demokracji lokalnej, uczy współpracy międzysektorowej.

    Jak zwracają uwagę ankietowani eksperci, istnieje jednak wiele przeszkód, które mogą utrudnić efektywną realizację Leadera. Mogą to być m.in. niedostosowanie procedur administracyjnych do potrzeb programu czy nieefektywne wydawanie pieniędzy.

    Do barier, które mogą stanąć na przeszkodzie realizacji programu Leader, Głuszyński zaliczył m.in. +odgórny+ sposób myślenia o rozwoju obszarów wiejskich, formalne przeszkody ze strony administracji oraz nadużycia przy realizacji programu.

    Z badań wynika, że do najważniejszych barier należy trudność oceny realizacji programu. Efekty programu stosowanego w różnych miejscach są nieporównywalne, a pełna ocena rezultatów będzie możliwa dopiero w długiej perspektywie.

    Eksperci podkreślają, że na poprawę szans realizacji Leadera mogą wpłynąć zmiany w sposobie myślenia i działania mieszkańców wsi. Pojawia się myślenie konstruktywne, nastawione na rozwiązywanie problemów, rosną aspiracje edukacyjne, zmienia się sposób myślenia o osobach odnoszących sukces, które coraz częściej traktowane są jako przykład do naśladowania - stwierdzają badani.

    Przychylnie do programu odnoszą się władze samorządowe: 65 proc. z nich słyszało o programie, również większość wysoko ocenia jego atrakcyjność dla rozwoju obszarów wiejskich i uznaje program jako przydatny w ich regionie.    Silną przesłanką powodzenia programu są też wyniki procedury składania wniosków do "Schematu I" w ramach programu.  Na realizację "Schematu I" przeznaczono 25,5 mln zł i założono dofinansowanie 170 inicjatyw; dotychczas do "Schematu I" złożono w sumie 247 wniosków na łączną kwotę 31,6 mln zł.

    W ramach "Schematu I" przygotowywane są strategie rozwoju obszarów wiejskich, opracowania eksperckie, prace studialne, analizy, pomoc na rzecz tworzenia Lokalnych Grup Działania.

    Jak informuje ministerstwo rolnictwa, inicjatywa Leader została wprowadzona eksperymentalnie w 1991 roku. Jej kolejna faza - Leader II, była wdrażana w latach 1994 - 1999. W następnym okresie , obejmującym lata 2000 - 2006, Komisja Europejska zaproponowała zmodyfikowaną wersję inicjatywy pod nazwą Leader+.

    Badanie przeprowadzono na zlecenie UKIE w dniach 7-21 grudnia 2004 r. wśród m.in. ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane