Umowa ramowa usprawni współpracę

ANNA KASZA aplikant radcowski w Kancelarii SZiP
opublikowano: 11-02-2014, 00:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Dynamika i różnorodność stosunków gospodarczych powodują, że niezbędne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań w kształtowaniu tych stosunków i więzi gospodarczo-ekonomicznych. Jest to także skutek liberalizacji handlu międzynarodowego, zaniku granic i globalizacji. Niestety często wiąże się to z brakiem odpowiednich regulacji prawnych, a to może wywoływać poważne problemy. Tak jest w przypadku umowy ramowej, która nie jest w żaden sposób ujęta normatywnie w prawie polskim.

Na potrzeby rynku zostały ukształtowane pewne typy porozumień, które mają na celu przygotowanie zawarcia umowy (lub określonego rodzaju umów) w przyszłości. Tego rodzaju porozumieniem jest umowa ramowa. Bardzo często podobne porozumienia nie są uregulowane prawnie, jednak ich zawieranie jest wskazane i powinno być jak najczęściej stosowane w obrocie gospodarczym.

Umowę ramową można uznać za porozumienie znacznie ułatwiające współpracę. Wprawdzie w ustawie Prawo zamówień publicznych wskazano, że przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i — jeżeli zachodzi taka potrzeba — przewidywanych ilości, to jednak w odniesieniu do ogółu stosunków gospodarczych należało by tę definicję poszerzyć. Powołując się na zasadę swobody umów, można zdefiniować umowę ramową jako taką, w której strony mogą określić m.in. tryb zawierania oraz rodzaj i treść umów wykonawczych.

Za trafne należy przyjąć twierdzenie, że umowa ramowa określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów. Umowa ramowa może być zawarta na czas nieokreślony, co niewątpliwie wynika z jej charakteru, który ma na celu określenie zasad współpracy na przyszłość. Dopuszczalność zawierania umów ramowych wynika z ogólnej zasady swobody umów (art. 3531 KC).

Za elementy istotne umowy ramowej można uznać określenie warunków zawarcia przyszłych umów wykonawczych (tj. tryb, forma, rodzaj umów) oraz określenie obowiązku zawarcia tych umów. Kiedy strony nie mogą określić wszystkich istotnych elementów zawieranych umów, ale jednocześnie dążą do związania się więzią gospodarczą na dłuższy okres, celowe staje się zawarcie umowy ramowej, która zazwyczaj jest długoterminowa. Umowy ramowe stanowią punkt wyjściowy do współpracy między kontrahentami i pozwalają ustalić zasady i warunki współpracy, co z punktu widzenia pewności i sprawności obrotu gospodarczego należy uznać za wyjątkowo korzystne zjawisko.

Kiedy strony nie mogą określić wszystkich istotnych elementów zawieranych umów, ale jednocześnie dążą do związania się więzią gospodarczą na dłuższy okres, celowe staje się zawarcie umowy ramowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ANNA KASZA aplikant radcowski w Kancelarii SZiP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu